Często zadawane pytania

Odtwarzanie muzyki z naszej kolekcji, to przede wszystkim inwestycja w swoją firmę, ponieważ muzyka z naszej oferty jest całkowicie niezależna od Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) prawami autorskimi i pokrewnymi. 

Wybór muzyki z portalu NAJWSPANIALSZA.pl to rewelacyjny sposób na redukcję kosztów stałych, gdyż odtwarzanie muzyki z naszej kolekcji w porównaniu z comiesięcznymi wydatkami na ZAiKS, STOART, ZPAV czy SAWP to niewiarygodnie duża oszczędność! 

Poniżej przedstawiam najczęściej zadawane nam pytania, na które udzielam odpowiedzi. 

Prowadząc gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski lub inny lokal, chcę odtwarzać muzykę – czy muszę (i komu) za nią płacić? 

TAK. Zgodnie z Ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 93) oraz ochronie z Ustawy z dn. 08.06.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211) zapewnia twórcom (artystom, muzykom i innym) wynagrodzenie za ich dzieła. Korzystając z muzyki (np. radio) o tantiemy za jej odtwarzanie w miejscu publicznym ustawi się „kolejka” Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) prawami autorskimi, m.in.: ZAiKS, STOART, ZPAV czy SAWP i jeszcze kilka innych). Każda z tych instytucji będzie wymagać miesięcznych opłat za odtwarzanie muzyki w miejscu publicznym. Ich wysokość uzależniona jest od powierzchni lokalu oraz miejsca jego usytuowania. Reasumując na przykładzie małego gabinetu kosmetycznego w centrum miasta taka opłata to minimum kilkadziesiąt złotych miesięcznie. (jedno stowarzyszenie) 

Czy mogę odtwarzać muzykę bez zobowiązań abonamentowych w/w Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) prawami autorskimi? 

TAK. Muzyka (ani jej twórcy) z naszej kolekcji – jedynym i wyłącznym właścicielem nagrań jest firma VICTOR 11 – nie jest zrzeszona w żadnej OZZ prawami autorskimi. W związku z tym w detalicznej cenie muzyki zakupionej jest uwzględniona suma tantiem. Kupując albumy e-pliki MP3, płytę CD lub DVD z filmami z naszej oferty nabywacie Państwo automatycznie LICENCJĘ na jej publiczne odtwarzanie bez dodatkowych opłat na czas nieokreślony (oznacza to możliwość odtwarzania tak długo, jak długo prowadzona jest działalność w lokalu). 

Od jakiegoś czasu mam podpisaną Umowę z ZAiKS-em lub/i z innym organizacjami. Czy mogę z nich zrezygnować i korzystać tylko z Waszej muzyki? 

TAK. W takim przypadku należy wypowiedzieć Umowę zgodnie z paragrafami w niej zawartymi (okres wypowiedzenia uzależniony jest od treści zawartej w Umowie). Możecie Państwo korzystać z naszej muzyki BEZ UMOWY i BEZ ABONAMENTU – wystarczą tylko dokumenty nabycia muzyki (faktura VAT) oraz nasza bezterminowa LICENCJA, która chroni Was przed kolejnymi restrykcjami OZZ. (służę pomocą w wypowiedzeniu Umowy z OZZ) 

Co zrobić w przypadku kontroli Inspektora (np. z ZAiKS-u), który usilnie proponuje podpisanie Umowy na opłacanie muzyki w lokalu? 

Jeżeli w Państwa działalności jest wykorzystywana tylko i wyłącznie muzyka z naszej kolekcji, to nikt nie ma prawa wymagać od Was podpisania Umowy, a tym bardziej wymagać za nią opłat. Takie działanie jest wbrew prawu. Za naszą muzykę w miejscach publicznych nie płacicie żadnych dodatkowych opłat, a za zakupione albumy otrzymujecie fakturę VAT wraz z zaświadczeniem – LICENCJĄ pisemną upoważniającą do publicznego odtwarzania. W przypadku kontroli Inspektorów OZZ (a będzie ich kilku z różnych – z każdej organizacji OZZ osobno) wystarczy Wasze oświadczenie: „Nie korzystam i nie zamierzam korzystać z muzyki chronionej przez ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP i innych” oraz przekazanie takiego pisma do OZZ za poręczeniem odbioru. (służę pomocą w wypowiedzeniu Umowy z OZZ) 

Jak wygląda kontrola Inspektora? 

Należy pamiętać, że taka osoba musi się wylegitymować. Poruszając się po przestrzeni naszego lokalu, może jedynie kontrolować obszar dostępny dla Klientów, zatem nie musimy i nie powinniśmy udostępniać tejże osobie pomieszczeń służbowych, zaplecza ani też tym bardziej prywatnych stref. W przypadku kontroli kwater noclegowych potrzebne jest Inspektorowi stosowne zezwolenie prokuratora lub imienne zezwolenie Ministra Kultury. Wiemy jednak, iż „obchodzą” tę konieczność wynajmując najpierw w kontrolowanym później lokalu kwaterę. Inspektor ponadto nie może żądać od nas okazania dokumentacji firmy zawierającej poufne informacje. Kontrola kończy się sporządzeniem przez Inspektora protokołu, do którego mamy oczywiście wgląd. Jeśli jednak zauważamy niezgodności – nie musimy go podpisywać. Musimy pamiętać by nie utrudniać kontrolującemu czynności, aby nie umożliwić mu późniejszego odwołania się do art. 119 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który dotyczy uniemożliwienia lub utrudnienia dokonania kontroli. 

Jak wygląda kwestia abonamentu radiowo-telewizyjnego – czy muszę go opłacać w miejscu swojej pracy posiadając radioodtwarzacz i telewizor? 

Jeżeli w/w odbiorniki służą Wam do odtwarzania programów nadawanych na falach radiowych / telewizyjnych to TAK. Abonament opłacamy na Poczcie Polskiej zgodnie z rozporządzeniem KRRiT. Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/krrit/abonament-2022

Abonament RTV opłacamy za posiadanie radioodbiornika w lokalu, a nie słuchanie stacji radiowych czy telewizyjnych. 

Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi chronią twórców i muzyków. Jak Wy to robicie, że nie trzeba Wam płacić za muzykę – w abonamencie? 

Jak wspomniałem wcześniej w cenie detalicznej albumów – MP3, płyt CD czy DVD jest już zawarta wartość wynagrodzenia dla autorów. Kwestie tantiemowe są uwzględnione zgodnie z Ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 93) oraz ochronie z Ustawy z dn. 08.06.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211) zapewnia twórcom (artystom, muzykom i innym) wynagrodzenie za ich dzieła. Organizacje Zbiorowego Zarządzania często nie cieszą się przychylną opinią nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także i wśród samych artystów ze względu na wysokości opłat oraz kwestie formalno-rozliczeniowe. Dlatego coraz większa ich część – autorów, wykonawców – rezygnuje z przynależności do Organizacji Zbiorowego Zarządzania, jako że nie leży to w ich interesie. 

Co zrobić w przypadku, gdy posiadam muzykę z Waszej kolekcji portalu NAJWSPANIALSZA.pl (tylko jej używam), a Inspektor domaga się podpisania Umowy z zrzeszeniem chroniącym prawa autorskie? 

Nie musicie Państwo tego robić o ile korzystacie z naszej kolekcji! Nasza muzyka jest z LICENCJĄ – to znaczy zwolniona z (dalszych) opłat publicznego odtwarzania! Przy zakupie muzyki otrzymujecie dokumenty: faktura VAT wraz z zaświadczeniem (LICENCJA) – należy zachować te dokumenty w lokalu i w razie kontroli Inspektora okazać te dokumenty! Oczywiście posiadacie możliwość odtwarzania różnej muzyki. W tym przypadku, gdy w Waszym lokalu odtwarzana jest muzyka różnych wykonawców ze WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ będących „pod opieką” OZZ racje osoby kontrolującej są słuszne. Jeśli odtwarzana w lokalu muzyka nie jest zwolniona z opłat, poświadczona stosownym zaświadczeniem (licencją) wówczas należy wnieść opłatę tantiemową za jej używanie w miejscu pracy. Najczęściej odbywa się to w sposób wymagający podpisania stałej Umowy z daną organizacją, zrzeszeniem chroniącym prawa autorskie. 

Czy wystarczy opłacać abonament w jednej organizacji? 

NIE. W uproszczeniu działa to mniej więcej tak: podpisując Umowę w zakresie publicznego odtwarzania muzyki np. z ZAiKS okazuje się, że jesteśmy zobligowani do podpisania kolejnych Umów z innymi tego typu Organizacjami Zbiorowego Zarządzania, chroniącymi prawa autorów, kompozytorów, wykonawców itd. (naczynia połączone i wpadamy w spiralę płatności abonamentowych) 

  • ZAiKS – opłaty dla autorów i twórców kompozycji muzycznych i muzyczno-słownych https://zaiks.org.pl/
  • STOART – opłaty dla artystów i wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznychhttps://stoart.org.pl/
  • ZPAV – opłaty na rzecz producentów audio-video http://www.zpav.pl/
  • SAWP – to samo co STOART, lecz dotyczy innych artystów wykonawców, wspólnie chronią 100% praw autorskich zrzeszonych https://www.sawp.pl/
  • ZAPA – odpowiednik ZAiKS-u, STOART-u i SAWP-u w jednym, związek autorów i producentów audiowizualnych https://www.zapa.org.pl/

Co za tym idzie – do uiszczania kolejnych opłat. Reasumując sytuacja przestaje być ciekawa, gdy okazuje się, że miesięczne „tantiemy” dla wszystkich OZZ „chroniących autorów” przekraczają racjonalne możliwości placówek naszej działalności. Ponadto faktem jest, że warto też zwrócić uwagę, na jakość muzyki, która towarzyszy naszym Klientom. W masowych mediach radia i telewizji brak jest odprężających klimatów o częstotliwości 432 Hz, które mogą na co dzień być pomocne w zabiegach i usługach. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy rozważyć odtwarzanie muzyki relaksacyjnej, odprężającej i chilloutu, która ma w sobie nie tylko właściwy klimat, ale także swobodę w jej wykorzystaniu. 


POWITAJ DZIEŃ Z MUZYKĄ
dla pozytywnego nastawienia do życia!

SŁOŃCA BEZ KOŃCA!

RUBIKON MEDIA Dariusz Idkowiak

NASI PARTNERZY

Proszę wybrać album