Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby Ochrony Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.najwspanialsza.pl

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!

Dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt w naszym Sklepie internetowym, w naszych aplikacjach mobilnych lub podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie internetowym najwspanialsza.pl

§ I. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Sklepu internetowego najwspanialsza.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest właściciel Sklepu: RUBIKON MEDIA Dariusz Idkowiak, 86-031 Osielsko, ul. Kasztanowa 7. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.05.2017 r. A przechowywanie tych danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ II. System ochrony danych osobowych

Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o Ochronie Danych Osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu Ochrony Danych Osobowych należą:

 • Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a najwspanialsza.pl szyfrowana jest 256 bitowym kluczem.
 • Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie Ochrony Danych Osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 • System oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

§ III. Cel i przetwarzanie danych osobowych

A. Rejestracja konta

Podczas rejestracji konta: „Utwórz konto” w naszym Sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i wyświetlenia historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z najwspanialsza.pl.

Dane osobowe potrzebne do rejestracji konta:

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • Adres (ulica, numer domu / lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • E-mail – niezbędny do logowania się w Sklepie i komunikacji związanej z korzystaniem ze strony Serwisu;
 • Numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji ze Sklepem.

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez najwspanialsza.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia:

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki w celu realizacji zamówienia;
 • Adres (ulica, numer domu / lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki w celu realizacji zamówienia;
 • E-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • Numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji ze Sklepem.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki w celu realizacji zamówienia;
 • Adres (ulica, numer domu / lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki w celu realizacji zamówienia;
 • Numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • Adres (ulica, numer domu / lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane w podanym poniżej zakresie:

 • Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety / listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki;
 • Imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez najwspanialsza.pl.

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Newsletter

W przypadku subskrypcji bezpłatnego newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas rejestracji konta będą przesyłane informacje handlowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi targowe, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Sklepu.

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisie należącym do Sklepu i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Sklep nie podlegają Polityce Prywatności.

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego. 

§ IV. Polityka plików Cookies

Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na najwspanialsza.pl. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta najwspanialsza.pl.

W ramach najwspanialsza.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach najwspanialsza.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach najwspanialsza.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach najwspanialsza.pl;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych najwspanialsza.pl;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu najwspanialsza.pl;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z najwspanialsza.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w najwspanialsza.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Szczegóły działania plików Cookies w naszym Sklepie opisane są w Informacji –  Ciasteczka.

§ V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów najwspanialsza.pl

Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikujemy zamieszczanie w najwspanialsza.pl linki do innych stron internetowych. Najwspanialsza.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

§ VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych Organom Państwowym, najwspanialsza.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

§ VII. Zmiana Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej Polityki Prywatności.

Każdego użytkownika Serwisu należącego do Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, Sklep będzie informować również na stronach Serwisu.

§ VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

Wszelkie zmiany w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia woli na e-mail: sklep@najwspanialsza.pl

§ IX. Kontakt

Najwspanialsza.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu (informując o realizacji zamówienia).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: sklep@najwspanialsza.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: sklep@najwspanialsza.pl

Obowiązuje od dn. 25 maja 2018 r.

NASI PARTNERZY

Proszę wybrać album