Muzyka do publicznego odtwarzania bez opłat OZZ 

Odtwarzając muzykę z naszej oferty macie Państwo gwarancję legalności i możliwości uniknięcia obowiązku opłat na rzecz ZAiKS, STOART, ZPAV czy SAWP. 

Nasze atuty, to: 

 • Muzyka zwolniona z opłat za publiczne odtwarzanie! 
 • Nie podpisujecie Państwo żadnej Umowy oraz nie płacicie abonamentu! 
 • LICENCJA bezterminowa w cenie zakupionej muzyki! 
 • Szeroki wybór gatunków muzycznych. 
 • Muzyka dostępna w e-plikach mp3 i na płytach CD. 
 • Warto zainwestować w muzykę zwolnioną z opłat z LICENCJĄ

Podstawą zwolnienia odtwarzanej muzyki w gabinecie, salonie, hotelu, lokalu użyteczności publicznej w razie kontroli inspektora jest okazanie dokumentów legalnego zakupu: 

 • Faktura VAT i zaświadczenia (licencji). 
 • Upoważniającego do publicznego odtwarzania muzyki w lokalu. (Sugeruję kserokopię faktury podpiąć pod licencję)

RUBIKON MEDIA Dariusz Idkowiak 

WARTO WIEDZIEĆ!

Drodzy Państwo, 
w nawiązaniu do Waszych pytań pragnę WYJAŚNIĆ, że: 

 • posiadanie radioodbiornika – zobowiązani Jesteśmy do opłacenia abonamentu na Poczcie Polskiej; 
 • opłacenie abonamentu za radioodbiornik NIE ZWALNIA z opłat Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) za słuchanie stacji radiowych; 
 • jeżeli odtwarzacie muzykę w lokalu z dowolnego urządzenia posiadanego w punkcie ze WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ, m.in. radio, Internet / YouTube, pliki mp3, CD, pendrive, Spotify itd. podpisujecie Umowę i opłacacie abonament za nagrania z OZZ m.in. ZAiKS, STOART, ZPAV czy SAWP – które stanowią przedmiot praw autorskich i pokrewnych; 
 • nagrania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (Dz.U. nr 47, poz. 211); 
 • podpisanie Umowy z jedną z w/w OZZ nie zwalnia z opłat kolejnych (są to naczynia połączone); 
 • opłaty uzależnione są m.in. od powierzchni lokalu, ilości stanowisk, a także miasta (im więcej mieszkańców / większe opłaty). 

Możecie Państwo UNIKNĄĆ OPŁAT w/w tylko i wyłącznie jeżeli posiadacie stosowne dokumenty uprawniające do odtwarzania muzyki LEGALNIE, tj. zaświadczenie / licencja / certyfikat o zwolnieniu z opłat OZZ wraz z dokumentem zakupu – faktura VAT. Wynika to z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych! 


Wydawnictwo, to moja pasja!
To wielka przyjemność pracować z Państwem i dla Was!

PAMIĘTAJCIE!

Jestem Posłańcem Dobrych Wiadomości. Budowanie pozytywnych relacji w życzliwości i serdeczności, to dla mnie fundament.
W razie dodatkowych pytań pięknie zapraszam do kontaktu. Dziękuję za uwagę! 

SŁOŃCA BEZ KOŃCA! 

Dariusz Idkowiak
tel. 603 695 454

NASI PARTNERZY

Proszę wybrać album