Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: 
  a. Przed wydaniem towaru Klientowi: 
      • przelewem na rachunek bankowy; 
      • za pomocą karty płatniczej. 
  b. W momencie odbioru towaru: 
      • gotówką do rąk listonosza / kuriera w przypadku dostawy towarów za  pośrednictwem Poczty Polskiej (POCZTEX); 
      • gotówką w siedzibie Sprzedawcy, eventy i targi branżowe. 
 2. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.  
 3. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty. 
 4. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej Umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności. 
 5. Wszystkie zapytania odnośnie towarów, reklamacji, działalności Sklepu, należy składać na adres: sklep@najwspanialsza.pl Kontakt: Dariusz Idkowiak, tel. 603695454. 

NASI PARTNERZY

Proszę wybrać album