WARTO WIEDZIEĆ!

Drodzy Państwo, 

w nawiązaniu do Waszych pytań pragnę WYJAŚNIĆ, że: 

  • posiadanie radioodbiornika – zobowiązani Jesteśmy do opłacenia abonamentu na Poczcie Polskiej; 
  • opłacenie abonamentu za radioodbiornik NIE ZWALNIA z opłat Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) za słuchanie stacji radiowych; 
  • jeżeli odtwarzacie muzykę w lokalu z dowolnego urządzenia posiadanego w punkcie ze WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ, m.in. radio, Internet / YouTube, pliki mp3, CD, pendrive, Spotify itd. podpisujecie Umowę i opłacacie abonament za nagrania z OZZ m.in. ZAiKS, STOART, ZPAV czy SAWP – które stanowią przedmiot praw autorskich i pokrewnych; 
  • nagrania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 47, poz. 211); 
  • podpisanie Umowy z jedną z w/w OZZ nie zwalnia z opłat kolejnych (są to naczynia połączone); 
  • opłaty uzależnione są m.in. od powierzchni lokalu, ilości stanowisk, a także miasta (im więcej mieszkańców / większe opłaty). 

Możecie Państwo UNIKNĄĆ OPŁAT w/w tylko i wyłącznie jeżeli posiadacie stosowne dokumenty uprawniające do odtwarzania muzyki LEGALNIE, tj. zaświadczenie / licencja / certyfikat o zwolnieniu z opłat OZZ wraz z dokumentem zakupu – faktura VAT. Wynika to z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych! 

Warto rozważyć muzykę z najwspanialszej kolekcji pod słońcem! 

SŁOŃCA BEZ KOŃCA!

RUBIKON MEDIA Dariusz Idkowiak

NASI PARTNERZY

Proszę wybrać album